Thursday, February 16, 2012

Dáta Sealadach Pioctha i gComhair Snámh na Bliana 2012

Beannachtaí dhaoibh go léir! Tá súil aguinn go bhfuiltí ag tnúth leis an samhradh atá le mothú agus é ag druidim linn cheana féin, is cinnte go bhfuilimíd féin. Tugann sé an-áthas dúinn a fhógairt daoibh go bhfuil dáta pioctha aguinn i gcomhair snámh na bliana so. An Domhnach, 1d d'Iúil 2012 is eadh an dáta san. Beidh an snámh ar siúil sa ghnáth-áit (Fermoy Rowing Club, Cé an Ághasaigh, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí). Tiocfaimíd thar n-ais chughaibh le níos mó sonraí, &rl. Coimeádaigí súil ar an leathanach so...

Saturday, February 11, 2012

Fáilte go dtí Snámh na h-Abha Móire!

Céad míle fáilte romhaibh go léir go dtí ár Blog nua Gaedhealuinne! Ní'limíd ach ag tosnú fé láthair ach beimíd ag déanamh ár seacht ndícheall chun gach píosa eolais do chur fé do bhráid as Gaedhealuinn ón am so amach. Bígí linn...