Thursday, May 17, 2012

Iontrálacha Oscailte do Snámh na Bliana 2012...

Dia 's Muire dhaoibh go léir! Tá an córas iontrála ar-líne don Snámh in Ómós do Martin Duggan 2012 díreach tar éis oscailt. Is féidir leat iontráil ar-líne tré chliceáil ar an nasc ar an dtaobh deas den leathanach so. Dá mb'fhearr leat iontráil tré mheán na Gaedhealuinne, ní mór duit iontráil le peann is páipéar tré n-ár bhFoirm Iontrála d'íoslódáil agus é 'sheoladh chuig Owen O'Keefe, 3 Springfield, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí (Éire). 

'Sé táille iontrála na bliana so ná €20 do dhaoine a bheidh níos sine ná 18 bl. d'aois ar dháta na h-eachtra agus €15 do dhaoine a bheidh níos óige ná 18 bl. d'aois. Raghaidh an dá praghasanna san i n-airde go dtí €25 agus €20 seachtain amháin roimis an eachtra. Má táir ag íoc le seic, dein e siúd in-íochta do Owen O'Keefe & Brigid Noonan.

Má bheidh tú níos óige ná 18 bl. d'aois ar dháta na h-eachtra, ná dein dearmhad go bhfuil cead ag teastáil uait chun páirt do ghlacadh ins an eachtra. Is féidir leat an Fhoirm Chomhthoil Tuistí d'íoslódáil agus é do thabhairt ar ais chughainn-ne ar r-phost ag blackwaterswim@gmail.com nó sa phost ag an seoladh thuas. Ní bheidh tú i n-ann snámh gan é!

Beimíd ar ais chughaibh le níos mó sonraí agus an lá mór ag druidim linn...